Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

  • digitalni marketing
  • osnaživanje potrošača (consumer empowerment)
  • lokacijske usluge (location-based services, LBS)
  • inovacije usluga
  • imidž zemlje