Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

JESENSKI ISPITNI ROKOVI 2019/2020.:

jesenski ispitni rokovi iz svih kolegija kojima sam nositelj odvijaju se online putem videokonferencijske platforme Google Meet. 

Poveznica za pristup ispitu, dostavlja se prijavljenim studentima mailom. Studenti koji izlaze na ispit dužni su se javiti nastavniku mailom minimalno 24 sata prije ispita.

Ispit se u zadanom vremenu popunjava elektronski, putem Google obrazca. Pitanja su esejskog tipa, gdje je uz teoriju važno poznavati i njezinu praktičnu primjenu, te biti u stanju prepoznati i riješiti zadanu problemsku situaciju.

Za vrijeme ispita student je dužan cijelo vrijeme imati upaljenu video kameru koja pokazuje njegovo lice i gornji dio tijela. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere znanja u roku 24 sata nakon pisanog ispita.


O rezultatima ispita studenti se obavještavaju putem  e-maila (net.efzg.hr). Upis prolaznih ocjena bit će održan u dogovoru s nastavnikom. 


Obvezna ispitna literatura za kolegije: Profesionalna prodaja i pregovaranje, Osobna prodaja i pregovaranje,  Vještine prodaje i pregovaranja je udžbenik:

Tomašević Lišanin, M., Kadić-Maglajlić, S., Drašković, N. (2019): Principi prodaje i pregovaranja, Zagreb: EFZG (poglavlja od 1-12)

Knjiga u e-obliku dostupna je tekućoj generaciji studenata putem Classrooma, tiskani primjerci putem Biblioteke EFZG, a kupiti ju za osobne potrebe možete na Sriptarnici fakulteta