Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

PRIJAVE DIPLOMSKI RADOVA NA SVIM VRSTAMA I RAZINAMA STUDIJA

Svi studenti koji žele diplomski rad napisati i obraniti u ak.god. 2022/2023. (do 30.9.2023) temu moraju prijaviti na prijavnom roku u svibnju ili lipnju, te finalnu (cjelovitu) verziju rada predati na čitanje do kraja lipnja 2023. 

REZULTATI PISMENOG ISPITA - 2. zimski ispitni rok

Rad digitalnih agencija
Digitalno oglašavanje
Strategija marketinga
Marketing neprofitnih organizacija
Marketing (BDiB)
- nitko nije ostvario pozitivnu ocjenu. 
 

Usmeni ispiti za SVE predmete održat će se u petak, 24.2.2023. u 11h u kabinetu B312. 

Pismeni ispit iz predmeta Digitalni mediji na 2. zimskom ispitnom roku održat će se u utorak, 21.2.2023. u 13h u dvorani 8. 
Pismeni 
ispit iz predmeta Digitalno oglašavanje i Rad digitalnih agencija na 2. zimskom ispitnom roku održat će se u utorak, 21.2.2023. u 14h u dvorani 8. 
 

Obavijest o načinu održavanja ispita u ak.god. 2022./2023.

Sukladno odluci i naputku Uprave fakulteta, ispiti iz svih kolegija koje izvode prof.dr.sc. Jurica Pavičić i izv.prof.dr.sc. Morana Fudurić, održavaju se u dvorani sukladno terminima navedenim na web stranicama fakulteta. U slučaju bolesti, potrebno je odjaviti ispitni rok i prijaviti drugi termin. 

Za uspješno polaganje ispita potrebno je uspješno položiti i pisani i usmeni dio. Termin usmenog ispita definira se nakon objave rezultata pismenog ispita. 


Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita online studenti se mogu obratiti mailom na mfuduric@efzg.hr 


Mentorstva diplomskih radova

Svi studenti koji su zainteresirani pisati diplomski rad pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Morane Fudurić dužni su sudjelovati na godišnjoj Radionici za pisanje diplomskog rada.

Dodatni podaci o radionici dostupni su na sljedećem linku.