Prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
Ime i prezime
Sunčana Piri Rajh
Kabinet
B 309
Telefon
Konzultacije
  • U zimskom semestru akademske godine 2020./2021., konzultacije se održavaju po dogovoru, i to putem emaila i Google Meet platforme (uz prethodnu najavu emailom).
Biografija
Prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh rođena je 5. siječnja 1976. godine u Vukovaru.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje i sada radi na Katedri za marketing. Nositeljica je kolegija Ponašanje potrošača i Upravljanje cijenama, a  ujedno je i jedan od izvođača nastave na kolegiju Osnove marketinga. Objavljuje samostalno ili kao koautorica znanstvene i stručne radove. Područja njezina znanstvenoistraživačkog i nastavnog interesa su ponašanje potrošača i cijena kao element marketinškog miksa.

Dobitnica je tri nagrade:
Nagrada Fedor Rocco za koautorstvo znanstvenog rada: Sinčić Ćorić, D., Anić, I.-D., Piri Rajh, S., Rajh, E., Kurnoga, N. (2017): “Organizational buying decision approaches in manufacturing industry: developing measures and typology“, Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2): 227-237;
Nagrada „Mijo Mirković“ za znanstveni rad: Piri Rajh, S. (2008): „Perceived risk as a determinant of perceived value and purchase intention“, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference „Marketing Theory Challenges in Transitional Societies“, Ozretić Došen, Đ., Krupka, Z., Škare, V., editors (2008), Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 223-231;
Nagrada „Mijo Mirković“ za koautorstvo udžbenika Previšić, J., Bratko, S., urednici (2001): Marketing, Sinergija, Zagreb.

Recenzent je radova za znanstvene časopise (Market-Tržište, Ekonomski pregled, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ekonomska misao i praksa, South East European Journal of Economics and Business, Ekonomski vjesnik), kao i priopćenja za potrebe inozemnih i domaćih znanstvenih skupova.

Kao izlagač i moderator sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.
Upisana u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, pod brojem 246604.
Članica je znanstvenog udruženja Association for Consumer Research (ACR).