Prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
Ime i prezime
Sunčana Piri Rajh
Kabinet
B 309
Telefon
Konzultacije
 • Konzultacije će se održavati u kabinetu B309 te online putem e-maila ili platforme Google Meet, sve po dogovoru, uz prethodnu najavu na e-mail: spiri@net.efzg.hr
Biografija
Prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh rođena je 5. siječnja 1976. godine u Vukovaru.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje i sada radi na Katedri za marketing, kao redovita profesorica.

Nastavni rad:
 • na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju PE,
  • nositeljica je obveznog kolegija Ponašanje potrošača
  • nositeljica je izbornog kolegija Upravljanje cijenama
  • jedan je od izvođača nastave na obveznom kolegiju Osnove marketinga
 • na Diplomskom sveučilišnom studiju PE, smjer Marketing na engleskom jeziku, nositeljica je kolegija Consumer Behavior
 • na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Digitalni marketing, sunositeljica je kolegija Potrošač u digitalnom okruženju
 • na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing maloprodaje, sunositeljica je kolegija Ponašanje potrošača i upravljanje odnosima s klijentima
 • na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Ekonomije i poslovne ekonomije, nositeljica je izbornog kolegija Teorije ponašanja potrošača

Od rujna 2014. godine, voditeljica je Vijeća Diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, smjer Marketing.
Od veljače 2020. godine, voditeljica je Vijeća smjera Marketing u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE.

U svrhu unapređenja pedagoških i didaktičkih vještina, 2007. godine uspješno je završila program edukacije iz područja didaktike, psihologije, retorike, hrvatskog jezika i informatike, za stjecanje kompetencija  visokoškolskih nastavnika, a koji je bio organiziran za asistente i znanstvene novake Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i to u suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljuje samostalno ili kao koautorica znanstvene i stručne radove.
Područja njezina znanstvenoistraživačkog i nastavnog interesa su ponašanje potrošača i cijena kao element marketinškog miksa.

Dobitnica je tri nagrade:
 • Nagrada Fedor Rocco za koautorstvo znanstvenog rada: Sinčić Ćorić, D., Anić, I.-D., Piri Rajh, S., Rajh, E., Kurnoga, N. (2017): “Organizational buying decision approaches in manufacturing industry: developing measures and typology“, Journal of Business & Industrial Marketing, 32(2): 227-237.
 • Nagrada „Mijo Mirković“ za znanstveni rad: Piri Rajh, S. (2008): „Perceived risk as a determinant of perceived value and purchase intention“, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference „Marketing Theory Challenges in Transitional Societies“, Ozretić Došen, Đ., Krupka, Z., Škare, V., editors (2008), Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, 223-231.
 • Nagrada „Mijo Mirković“ za koautorstvo udžbenika Previšić, J., Bratko, S., urednici (2001): Marketing, Sinergija, Zagreb.

Recenzent je radova za znanstvene časopise (Market-Tržište, Ekonomski pregled, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Ekonomska misao i praksa, South East European Journal of Economics and Business, Ekonomski vjesnik), kao i priopćenja za potrebe inozemnih i domaćih znanstvenih skupova.

Bila je jedna od gošći urednica specijalnog broja časopisa Market-Tržište (Vol. 32 No. Special Issue, 2020).
Jedna je od urednica časopisa IJMBS - International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science.

Kao izlagač i moderator sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, a dosad je bila i članica:
 • programskog odbora konferencije Food Markets 4.0 (2021, Poznań, Poljska)
 • organizacijskog odbora 26. CROMAR kongresa - Looking forward! Marketing from past to future (2019, Zagreb, Hrvatska)
 • organizacijskog odbora 2nd International Scientific Conference - Marketing Theory Challenges in Transitional Societies (2008, Zagreb, Hrvatska)
 • organizacijskog odbora 19. CROMAR kongresa - Marketinške paradigme za 21. stoljeće (2005, Zagreb, Hrvatska). 

Upisana u Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, pod brojem 246604.