Lucija Mihotić, mag. oec.

Povratak na katedru
Lucija Mihotić, mag. oec.
Ime i prezime
Lucija Mihotić
Kabinet
B305
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije će se u zimskom semestru 2021./2022. održavati uživo ili online, po dogovoru u sljedećim terminima:
  • ponedjeljak: 14:00 - 16:00
  • srijeda: 12:00 - 14:00
  • četvrtak: 12:00 - 14:00
Biografija
Lucija Mihotić je asistentica na Katedri za Marketing na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Rođena je u Zagrebu, gdje je završila opću (VII.) gimnaziju, Preddiplomski studij Poslovne ekonomije i Diplomski studij Marketing. Završila je prestižni JOSZEF program (jednogodišnji stipendirani program na njemačkom i engleskom jeziku za top studente iz Srednje- i Jugoistočne Europe) na WU Wien u Beču, te je sudjelovala na različitim programima razmjene poput ljetnih školi, istraživačkih i debatnih programa u sklopu CEEPUS, Erasmus i drugih projekata na Sveučilištu u Regensburgu, Pecsu, Loyola University-u u Chicagu.
Tijekom fakulteta bila je angažirana kao demonstratorica na Katedri za Marketing, volonter u Uredu za međunarodnu suradnju te je nagrađena Dekanovom nagradom za diplomski rad. Prije zaposlenja na Efzg-u nekoliko godina je živjela u Beču, gdje je radila u području konferencijskog i event menadžmenta, savjetovanja u području globalne mobilnosti te u međunarodnom poreznom savjetovanju u PwC-u (PricewaterhouseCoopers) Austria.
Trenutno je doktorandica na Bečkom sveučilištu WU (Vienna University of Economics and Business). Tečno barata engleskim i njemačkim jezikom u pismu i govoru, a služi se i španjolskim i kineskim jezikom. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Osnove marketinga, Upravljanje marketingom i Marketing poslovnih tržišta, na hrvatskom i engleskom jeziku.