Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Osnove marketinga
Upravljanje marketingom
Marketing poslovnih tržišta