Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Osnove marketinga
Upravljanje marketingom
Marketing poslovnih tržišta
Business to Business Marketing (B2B)