Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

strategija marketinga, marketing neprofitnih organizacija, marketing i društvene promjene