Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Marketing malih i srednjih poduzeća 
Marketing hrane 
Djeca kao potrošači