Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija

  • Upravljanje proizvodom (seminari)
  • Marketing usluga (seminari)
  • Digitalni marketing (predavanja i seminari)


Specijalistički diplomski stručni studij "Digitalni marketing"

  • Upravljanje digitalnim sadržajima (predavanja)
  • Marketing na internetskim pretraživačima (predavanja)
  • Oblikovanje korisničkog iskustva (predavanja)