Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Osnove marketinga
Upravljanje marketingom
Upravljanje odnosima s klijentima 
Osnove marketinga
Upravljanje marketingom
Upravljanje odnosima s klijentima