Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Curriculum vitae

Rođena sam 17. srpnja 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila sam u Vugrovcu, opću gimnaziju u Sesvetama. Diplomirala sam 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru marketing, na kojem sam za vrijeme studija bila demonstratorica za kolegije Politika proizvoda i dizajn i Međunarodni marketing. Bila sam članica tima studenata koji su 2006. godine predstavljali Ekonomski fakultet u Zagrebu na prestižnom natjecanju u rješavanju poslovnih slučajeva iz područja ekonomije, „Global Business Case Study Competition“ u organizaciji University of Washington Business School, Seattle, SAD. Studentsku praksu i radno iskustvo započela sam na poslovima account assistanta u Imago reklamnoj agenciji.
 
Od 23. veljače 2008. godine do 2013. godine zaposlena sam kao asistentica na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i istraživačica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke prehrambene proizvode i zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj“. U veljači 2008. godine upisala sam specijalistički poslijediplomski studij poslovne ekonomije, smjer „Menadžment trgovine“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski naziv sveučilišne specijalistice poslovne ekonomije, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomija, grana trgovina i turizam stekla sam 14. listopada 2009. godine, obranivši specijalistički poslijediplomski rad pod naslovom „Kanali distribucije ekoloških prehrambenih proizvoda“. U 2009. godini bila sam vanjska suradnica na projektu Europske Komisije FP7 „Znanost o potrošnji hrane na Balkanu: Okviri, protokoli i mreže za bolje poznavanje ponašanja potrošača hrane“, sudjelovala sam na PHARE 2005 twinning projektu „Sustav nadzora nad tržištem u području tehničkih proizvoda“, Novi principi nadzora sigurnosti proizvoda sukladno Novom pristupu Europske Unije i na CARDS 2004 twinning projektu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske „Daljnje jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača“.
 
Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja ekonomija, grana opća ekonomija stekla sam 16. siječnja 2014. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekološki odgovorno upravljanje opskrbnim lancem u maloprodaji prehrambenih proizvoda“. U svibnju 2014. godine Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje ekonomije izabire me u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije.
 
Nastavni rad na Katedri za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započinjem u veljači 2008. godine kao asistentica na predmetima Veleprodajno i maloprodajno poslovanje, Poslovna logistika, Poslovanje u unutarnjoj trgovini, Usluge u trgovini i Trgovina-praktikum. U svibnju 2016. godine izabrana sam na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, polju ekonomije na Katedri za trgovinu gdje izvodim nastavu iz kolegija Poslovno upravljanje u trgoviniZaštita potrošača i Osnove poduzetništva. Od prosinca 2014. godine tajnica sam na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Menadžment trgovine“. Članica sam Odbora za akreditaciju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Položila sam program stručnog usavršavanja Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. 
 
Znanstveno sam se i stručno usavršavala na redom prestižnim institucijama koje se bave izučavanjem ekonomije, s posebnim naglaskom na trgovinu:
 • dobitnica AMAC-UK stipendije za projekt 'Oxford-Zagreb REtail-CONNECTION 2015;  
 • Visiting scholar na Unicersity of Kassel, Chair of Supply Chain Management u 2015. godini;  
 • dobitnica CEEPUS stipendije za održavanje nastave na WU u Beču, na kolegiju „Retail marketing strategies for CEE“ u svibnju 2015. godine;
 • Visiting lecturer na Copenhagen Business School na kolegiju „Consumer Driven Supply Chains“ u travnju 2015. godine;
 • ERASMUS + 2014/2015 Visiting lecturer na Lappeeranta University of Techonology, LUT School of Business, Department of Management and International Business na kolegijima Sustainable strategy and business ethics”External resource management” i Assessment of business relationships and tools of supply management”, Finska u studenom 2014. godine;
 • dobitnica stipendije Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje naColloquium on European Research in Retailing 2014 (CERR 2014)“ konferenciji u Bremenu, Njemačka u rujnu 2014. godine;
 • dobitnica stipendije Europskog udruženja za operacijska istraživanja (EurOMA) i stipendije Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u „6th EurOMA Summer School in Operations Management, Supply Chain Sustainability“Faculty of Sciences and Technology, University Nova de Lisboa (FCT/UNL), Portugal u srpnju 2014. godine;
 • dobitnica stipendije Oxford University, Saïd Business School, Oxford Institute for Retail Studies, Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo i stipendije Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje u programu „Retail Location Analysis Programme“ u travnju 2014. godine;
 • djelomično stipendirana od the Kühne Logistics University (The KLU), za sudjelovanje u međunarodnoj ljetnoj školiSupply Chain and Logistics Management“ u srpnju i kolovozu 2013. godine u Hamburgu;
 • stipendirana od the Kühne-Stiftung za sudjelovanje u 18th European Logistics Association PhD workshop (ELA 2013)u Schindellegi, Švicarska u 2013. godini;
 • Visiting Scholar na Department of Logistics, Faculty of Management and Economics, University of Szczecin, Poljska u ljetnom semestru ak. god. 2011/2012;
 • pohađala zajednički program MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Zaragoza Logistics Center (ZLC), „Zaragoza International Logistics Program“ u lipnju i srpnju 2010. godine u Zaragozi, Španjolska i Sveučilištu u Bergamu, Italija.
Sudjelovala sam i izlagala znanstvene i stručne radove na skupovima u zemlji i inozemstvu (Copenhagen Business School, Kraljevina Danska; University of Bremen, SR Njemačka; Stockholm School of Economics, Kraljevina Švedska; University of Girona and Universities of Maastricht and Rotterdam, Kraljevina Španjolska; Poznań, Republika Poljska; Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril (ESHTE) and Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel studies; Portugal). U znanstveno-istraživačkom području ukupno sam objavila 30 znanstvenih i 10 stručnih radova. Koautorica sam udžbenika i radne bilježnice za srednje strukovne škole za zanimanje komercijalistica/komercijalist iz predmeta „Poslovna logistika“.
 
Članica sam Europskog udruženja za obrazovanje i istraživanje u području distributivne trgovine (European Association for Education and Research in Commercial Distribution - EAERCD), Američke Udruge profesionalaca za upravljanje opskrbnim lancem (Council of Supply Chain Management Professionals - CSCMP), Europskog udruženja za operacijska istraživanja (European Operations Management Association - EurOMA), Instituta za upravljanje opskrbnim lancem (Institute for Supply Management - ISM), članica Skandinavske logističke istraživačke mreže (Nordic Logistics Research Network – NOFOMA), Hrvatske udruge za upravljanje lancem opskrbe, Hrvatskog društva ekonomista (HDE).

Potpredsjednica sam i članica Upravnog odbora Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) i članica Savjeta za provedbu procedure korištenja znaka Jaja hrvatskih farmi. Članica sam ICC-eve Komisije za trgovinsku i investicijsku politiku i ICC-eve Komisije za okoliš i energetiku. Zamjenica sam članice Odbora za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  Suradnica sam Ministarstva znanosti i obrazovanja na projektnim prijedlozima "Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti" i projektnim prijedlozima "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija". Članica sam stručne radne skupine "Politika i gospodarstvo" Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVOO). 
 
Posebno se ponosim i ističem izvrsnu suradnju sa studentima na stručnom, preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju. Za angažman u nastavi i rad sa studentima ocijenjena sam izvrsnim ocjenama. Mentorica sam na poslovnim projektima, seminarskim, završnim i diplomskim radovima. Potičem uključivanje studenata u izvannastavne aktivnosti i razvoj studentskog stvaralaštva i poduzetništva. Mentorica sam studentici preddiplomskog sveučilišnog studija koja sudjeluje u Tandem programu razmjene Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu na temu „Retail structure differences in city squares and streets of Regensburg and Zagreb“. Pod mojim mentorstvom obranjeno je 136 završnih i diplomskih radova iz područja ekonomije, s naglaskom na trgovinu. Diplomski rad „Uspješnost poslovanja odabranih maloprodavača pretežno prehrambenih proizvoda“ dobitnik je Dekanove nagrade za jedan od 5 najboljih diplomskih radova u akademskoj godini 2013/2014. Studentski rad „Analiza strukture i prostornog rasporeda maloprodajnih kapaciteta u centru grada Zagreba" dobitnik je Rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015.

Zbog želje za stalnim usavršavanjem u struci, kao i internacionalne usmjerenosti, pratim inozemnu i domaću znanstvenu i stručnu literaturu. Stečena znanja kontinuirano implementiram u obrazovni i znanstveno-istraživački proces.
 
Doc. dr. sc. Kristina Petljak

Zagreb, kolovoz 2017.