Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

 
         ISPITNI ROKOVI 2023/24.  
 Trade Management (TM)  
 Zaštita potrošača (ZAP)  
 Poslovno upravljanje u trgovini (PUT)  
 Osnove poduzetništva (OP) RED     
   
 Formiranje cijena i profitabilnost maloprodaje (FPM)  
 Zaštita potrošača u maloprodaji (ZPM)  
 Osnivanje i poslovanje malih poduzeća (OiPMP)  

- Prijava diplomskog rada sastavlja se prema strukturi i prijavljuje prema rokovima određenih točkom 1.1.  Pravilnika 2020 na Vijeće smjera (10.-20. veljače; 10.-20. svibnja; 20.-30. lipnja; 1.-10. rujna i 10.-20. studenog).

- According to MDIB Guidelines there are due dates for submission of thesis topic to the study's Council: 1-15 May, 15-30 Jun, 1-15 Sep, 15-31 Jan. Students should upload their submission using EFZG Google account over the following Google Form link

- Upute za izradu popisa izvora u studentskim radovima

- Upute za pisanje radova
- Predložak prijave završnog rada Prilog 1 iz Uputa
- Predložak prijave poslovnog projekta Prilog 3 iz Uputa

STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ
- Upute za pisanje radova na MeMa web stranici studija
- Prijave za diplomske radove podnose se Vijeću studija preko poveznice na MeMa web stranici studija