Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Međunarodno poslovanje, Globalna sigurnost, Upravljanje kvalitetom