Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Upravljanje kvalitetom
Kvaliteta u visokom obrazovanju 
Istraživačka metodologija 
Međunarodno poslovanje
Terminska trgovina robama 
Inkrementalne i radikalne organizacijske inovacije