Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Master 'Trade and International Business'
Transport and insurance (II. semestar, obvezni, 6 ECTS, 20 sati P + 20 sati S)

Sveučilišni integrirani studij 'Trgovina i međunarodno poslovanje'
Transport i osiguranje (VIII. semestar, obvezni, 6 ECTS, 30 sati P + 30 sati S). 

Stručni preddiplomski studij, 'Trgovinsko poslovanje'
Transport, špedicija i osiguranje (IV. semestar, obvezni, 6 ECTS, 30 sati P + 30 sati S) 

Specijalistički diplomski stručni studij 'Menadžment i marketing maloprodaje'
Menadžment transporta i distribucije (I. semestar, izborni, 6 ECTS, 30 sati P i 15 sati S)OBAVIJEST O IZVOĐENJU KOLEGIJA 'Transport, špedicija i osiguranje' i 'Transport i osiguranje' u ak. god. 2021./2022.
 
Temeljem odluke Fakultetskog vijeća donesene 30. ožujka 2021. godine obavještavam Vas kako će se u akademskoj godini 2021./2022.:
  • kolegij 'Transport, špedicija i osiguranje' izvoditi u ljetnom (III.) semestru
  • kolegij 'Transport i osiguranje' u ljetnom (VIII.) semestru.
 
OBAVIJEST O IZVOĐENJU KOLEGIJA 'Transport, špedicija i osiguranje' i 'Transport i osiguranje' U AK.GOD. 2020./2021.
 
Temeljem odluke Fakultetskog vijeća donesene 29. rujna 2020. godine obavještavam vas kako će se u akademskoj godini 2020./2021.:
  • kolegij 'Poslovanje u unutarnjoj trgovini' izvoditi u ljetnom semestru, a kolegij 'Transport, špedicija i osiguranje' u zimskom semestru
  • kolegij 'Veleprodajno i maloprodajno poslovanje' izvoditi u ljetnom semestru, a kolegij 'Transport i osiguranje' u zimskom semestru.