Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

  STUDIJ  KOLEGIJ

 Sveučilišni integrirani studij
  Poslovne ekonomije

 Poslovno upravljanje u trgovini
 Zaštita potrošača
 Master study Master Degree in Business -
  Trade and International Business
 Trade Management 
 PDS Menadžment trgovine  Suvremene metode menadžmenta trgovine
 Upravljanje investicijama u trgovini
 PDS Upravljanje organizacijama
 i projektima u kulturi
 Poduzetništvo
 Doktorski studij  Strateški menadžment trgovine
 Preddiplomski stručni studiji
  Poslovne ekonomije, Trgovinsko poslovanje
 Osnove poduzetništva
 Osnivanje i poslovanje malih poduzeća
 Specijalistički diplomski stručni studj
  Menadžment i marketing maloprodaje
  (od ak. 2020.-2021.)
 Formiranje cijena i profitabilnost maloprodaje
 Zaštita potrošača u maloprodaji