Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Preddiplomski sveučilišni studij
Trgovina i trgovinska politika
Ekonomika elektroničke trgovine
Informacijski sustavi u trgovini
Menadžment nabave
Upravljanje odnosima s dobavljačima

Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku (BDiB)
Procurement management
 
Preddiplomski stručni studij
Osnivanje i poslovanje malih poduzeća - radionica
Nabavno poslovanje

Specijalistički poslijediplomski studij Menadžment trgovin
Poduzetništvo u trgovini
Veleprodajno i maloprodajno poslovanje

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost 
Menadžment nabave u uvjetima globalizacije

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz Ekonomije i Poslovne ekonomije 
Trgovinska politika u uvjetima globalizacije