Dr. sc. Luka Buntić

Povratak na katedru
Dr. sc. Luka Buntić
Ime i prezime
Luka Buntić
Kabinet
A301
Društvene mreže
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 09:30 - 11:30
  • Utorak: 09:30 - 11:30
Biografija

Luka Buntić rođen je 1993. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine završava preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, a 2017. godine diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije s odličnim uspjehom. Dobitnik je Rektorove i dvije Dekanove nagrade. Tijekom i nakon studija radi u Poslovnom dnevniku, PBZ Croatia osiguranju i Microsoft-u Hrvatska. 

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2018. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom kojega završava 2019. godine te stječe titulu sveučilišnog specijalista upravljanja kvalitetom. Doktorski studij Ekonomije i globalne sigurnosti upisuje 2019. godine. Uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Utjecaj dinamičkih sposobnosti i tržišnih čimbenika na poslovni model poduzeća u informacijsko-komunikacijskom sektoru" u 2022. godini i stekao akademsku titulu doktora znanosti.

Od 2018. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje. Izvodi nastavu na kolegiju Međunarodno poslovanje na sveučilišnom studiju te kolegiju Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom i kolegiju Metodologija stručnog rada na stručnom studiju. Tajnik je poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi. Koautor je sveučilišnog udžbenika "Međunarodno poslovanje" i sveučilišnog priručnika "Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom". Kao autor ili koautor objavio je 13 znanstvenih radova. Član je uredničkog savjetodavnog odbora u časopisu Poslovna izvrsnost. 

Certificirani je CQI IRCA ISO 9001:2015 Lead auditor do 2026. godine. Član je HDMK - Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

U slobodno vrijeme bavi se društveno korisnim radom kao mentor na radionicama UPSHIFT u organizaciji UNICEF-a i Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije.

Gostujuća predavanja:
- Shanghai University of International Business and Economics - travanj, 2022.
- Cracow University of Economics - ožujak, 2023.