Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

  • Međunarodna tržišta roba i usluga
  • Domaće tržište roba i usluga
  • Međunarodna razmijena dobara i usluga s posebnim naglaskom na izvozne aktivnosti
  • Robne burze i terminska tržišta