Prof. dr. sc. Blaženka Knežević

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Blaženka Knežević
Ime i prezime
Blaženka Knežević
Kabinet
B411
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 12:00 - 14:00
  • Molimo da se za konzultacije predbilježite i najavite na Google Classroom "Konzultacije Knežević", kod za pristup: g3y7bfk
Biografija
Blaženka Knežević je redovita profesorica na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije: Informacijski sustavi u trgovini; Ekonomika elektroničke trgovine; Trgovina i trgovinska politika; Menadžment nabave; Procurement Management (BDiB studij); Upravljanje odnosima s dobavljačima;Trgovinska politika u uvjetima globalizacije; Menadžment nabave u uvjetima globalizacije; Nabavno poslovanje; Osnivanje i poslovanje malih poduzeća - radionica; Poduzetništvo u trgovini; Veleprodajno i maloprodajno poslovanje. Sudjelovala je u raznim znanstvenim projektima i objavila više od 40 radova u zbornicima radova, knjigama i akademskim časopisima. Članica je uredništva časopisa Poslovna izvrsnost - Business Excellence Journal (BEJ),  članica je savjetodavnog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa 'Entrepreneurial Business and Economics Review' (EBER), te članica uredništva znanstvenog časopisa Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. Redoviti je recenzent u više međunarodnih znanstvenih časopisa. 

CV Europass>>