Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Sveučilišni studij
Upravljanje kvalitetom
Integrirani sustavi upravljanja
Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga

Stručni studij
Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
Ekonomska geografija
Metodologija stručnog rada