Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Sveučilišni studij
Međunarodno poslovanje
Robne burze
Upravljanje kvalitetom

Stručni studij
Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
Metodologija stručnog rada