Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Mobilni marketing

Kolegij: Mobilni marketing (Specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing)

Nositelj i izvođač kolegija: doc. dr. sc. Tanja Komarac
 

Osnovni cilj kolegija
jest pružiti studentima uvid u razvoj i mogućnosti primjene mobilnog marketinga u različitim aspektima marketinških aktivnosti u digitalnom okruženju. Cilj je predstaviti aktualne vrste mobilnog marketinga, razumjeti njihove specifičnosti, prednosti i nedostatke. Nadalje, studenti će steći znanje kako kombinirati različite vrste mobilnog marketinga te kako izmjeriti i usporediti njihovu uspješnost.

Pristup kolegiju i materijali za nastavu dostupni su i isključivo u sustavu za e-učenje Merlin. Za pristup Merlinu potreban je AAI korisnički identitet (može se dobiti slanjem zahtjeva na aai@efzg.hr). 
 
Doc. dr. sc. Tanja Komarac