Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Upravljanje marketingom

Informacije i materijali za nastavu za kolegij „Upravljanje marketingom“ objavljeni su na sustavu za e-učenje Merlin (https://moodle.srce.hr/2017-2018/).
Za pristup sustavu Merlin studentima je potreban AAI korisnički identitet, koji se može se dobiti slanjem zahtjeva na aai@efzg.hr.