Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo II
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo

Diplomski sveučilišni studij
Financijsko računovodstvo

Preddiplomski stručni studij
Poslovno planiranje
 
Specijalistički diplomski stručni studij
Primjena standarda financijskog izvještavanja