Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo II
Računovodstvo financijskih institucija
Računovodstvo neprofitnih organizacija

Preddiplomski sveučilišni studij
Računovodstvo
Upravljačko računovodstvo

Diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo financijskih institucija
Računovodstvo neprofitnih organizacija

Poslijediplomski specijalistički studij
Osnove računovodstva za financijsko izvještavanje
Računovodstvo RH i EU
Računovodstvo javnog sektora
Državna revizija
Izvještavanje financijskih institucija
Upravljanje lokalnim financijama
Financijsko upravljanje i računovodstvo organizacija u neprofitnom sektoru
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija