Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo II
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo

Preddiplomski sveučilišni studij
Računovodstvo
Upravljačko računovodstvo

Diplomski sveučilišni studij
Financijsko računovodstvo
 
Preddiplomski stručni studij
Poslovno planiranje
 
Specijalistički diplomski stručni studij
Primjena standarda financijskog izvještavanja