dr. sc. Ana Rep

Povratak na katedru
dr. sc. Ana Rep
Ime i prezime
Ana Rep
Kabinet
329
Telefon
E-Mail
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 14:00
  • Konzultacije se održavaju u kabinetu, a također je moguće poslati e-mail ili u istim terminima dogovoriti sastanak putem Google Meeta za koji se studenti trebaju obavezno prije javiti e-mailom.
Biografija
Ime i prezime:
dr. sc. Ana Rep
 
Sadašnje zvanje:
Poslijedoktorand (viši asistent)
 
Katedra:
Katedra za računovodstvo 

Europass CV - HR
Europass CV - ENG
 
Obrazovanje:
2016. - 2020. Ekonomski fakultet Zagreb - poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije
2014. - 2015.  Ekonomski fakultet Zagreb - diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija 
2010. - 2014.  Ekonomski fakultet Zagreb - preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije 
2006. - 2010.  Opća gimnazija Petra Preradovića, Virovitica
 
Dosadašnja zaposlenja:
2021. danas Poslijedoktorandica (viša asistentica) na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Zagreb
2016. - 2021. Asistentica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Zagreb
2015. - 2016.  Računovođa, Deloitte d.o.o., Zagreb 
 
Priznanja i nagrade:
2021. - Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za obranjenu doktorsku disertaciju na temu
            "Utjecaj promjena zahtjeva za objavljivanjem na unaprjeđenje modela financijskoga izvještavanja"
2016. - Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za obranjeni diplomski rad na temu
            "Računovodstvena profesija u Republici Hrvatskoj"
 
Nastavni rad:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij:
- Računovodstvo I
- Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
- Računovodstveni informacijski sustavi

Stručni prijediplomski studij:
- Računovodstveno izvješćivanje

Stručni diplomski studij Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija:
Organizacija računovodstvenog sustava
Računovodstvo obrtnika
Primjena informacijske tehnologije u računovodstvu
 
Istraživački rad:
Glavna područja interesa:
- Računovodstvo
- Financijsko i nefinancijsko izvještavanje, izvještavanje o održivosti
- Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
- Računovodstveni informacijski sustavi