Doc. dr. sc. Mateja Brozović

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Mateja Brozović
Ime i prezime
Mateja Brozović
Kabinet
306
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 13:00 - 15:00
  • Zbog održavanja ispitnog roka, konzultacije će se 7.2.2023. godine održati od 14:00 do 15:00 sati.
Biografija
Ime i prezime:
Doc. dr. sc. Mateja Brozović
 
Sadašnje zvanje:
Docentica
 
Katedra:
Katedra za računovodstvo 

EUROPASS CV - hrvatski
EUROPASS CV - engleski
 
Obrazovanje:
2013. – 2018. Ekonomski fakultet Zagreb – poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovne ekonomije (tema doktorskog rada: Odrednice kvalitete revizije u funkciji smanjenja jaza očekivanja korisnika revizije)
2012. – 2013. Ekonomski fakultet Zagreb – diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija 
2008. – 2012. Ekonomski fakultet Zagreb – preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije 
2004. – 2008. Ekonomsko-turistička škola Karlovac, smjer Ekonomist
 
Dosadašnja zaposlenja:
2020. - danas Docentica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Zagreb
2018. - 2020. Poslijedoktorandica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Zagreb
2013. - 2018. Asistentica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Zagreb
 
Priznanja i nagrade:
2012. - Dekanova nagrada za završni rad iz kolegija „Poslovna prognostika“, tema: „Prognoziranje broja prevezenih putnika Zračne luke Dubrovnik“
2009. - Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate na I. godini studija
 
Nastavni rad:
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:
- Računovodstvo I
Preddiplomski sveučilišni studij:
-  Analiza financijskih izvještaja
Diplomski sveučilišni studij:
-  Revizija
Preddiplomski stručni studij:
-  Osnove računovodstva
-  Uvod u analizu financijskih izvještaja 
Specijalistički diplomski stručni studij:
- Uvod u reviziju
 
Istraživački rad:
Glavno područje interesa:
-  Računovodstvo
-  Analiza financijskih izvještaja
Revizija