Dr. sc. Petra Halar

Povratak na katedru
Dr. sc. Petra Halar
Ime i prezime
Petra Halar
Kabinet
313
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 08:00 - 12:00
Biografija

Ime i prezime: Petra Halar
Sadašnje zvanje: viša asistentica
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Adresa: Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 238 3195
Fax: +385 (0)1 233 5633
E-mail: phalar@efzg.hr
 

CV (hrvatski)
CV (engleski)
 

OBRAZOVANJE

2017. - 2022.: Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane računovodstvo - poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i Poslovna ekonomija, smjer Poslovna ekonomija - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (doktorski rad pod naslovom „Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije“ obranjen dana 10. veljače 2022. godine)
2014. - 2015.: Magistra ekonomije - diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2010. - 2014.: Sveučilišna prvostupnica ekonomije - preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2006. - 2010.: Ekonomist - Ekonomsko-turistička škola Karlovac


DODATNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

Certifikati i zvanja
Veljača 2023.: Ovlašteni interni revizor - specijalist za područje informacijskih sustava - Sekcija internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Dodatne aktivnosti usavršavanja
Listopad 2023.: Radionica „Partial Least Squares Structural Equation Modeling“, voditelj radionice: professor Joseph F. Hair, Jr., PhD. Republika Hrvatska, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Lipanj 2023.: Istraživački seminar „Metodološke osnove recentnih pristupa obradi kvantitativnih podataka“, voditelj seminara: prof. dr. sc. Tomislav Hernaus. Republika Hrvatska, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Lipanj 2022.: Metodološka radionica „An Introduction to Multilevel Regression“, voditelj radionice: professor James M. LeBreton, PhD. Republika Hrvatska, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu & Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Lipanj 2019.: Radionica „Partial Least Squares Structural Equation Modeling“, voditelj radionice: professor Joseph F. Hair, Jr., PhD. Republika Hrvatska, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Lipanj 2018.: Seminar „Applied Econometrics Course - 10th Generation - Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting“, voditelj seminara: professor Robert J. Sonora, PhD. Republika Hrvatska, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Ožujak - prosinac 2016.: Program edukacije za pripremu i provedbu EU projekata za mlade „Moj EU projekt“, Ured zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Republika Hrvatska, Zagreb: Hrvatska gospodarska komora.


ZAPOSLENJE

Lipanj 2023. - danas: Viša asistentica na Katedri za računovodstvo - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb
Rujan 2017. - lipanj 2023.: Asistentica na Katedri za računovodstvo - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb
2017. - 2017.: Vanjska suradnica na Katedri za računovodstvo - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb
2017. - 2017.: Referentica u računovodstvu i financijama - Pan-pek d.o.o., Planinska 2c, 10 000 Zagreb
2015. - 2016.: Stručna suradnica - pripravnica u Sektoru za trgovinu - Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb
2013. - 2015.: Demonstratorica na Katedri za trgovinu - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb
2013. - 2013.: Demonstratorica-volonterka na Katedri za organizaciju i menadžment - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb


PRIZNANJA I NAGRADE

Priznanje i nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za obranjeni doktorski rad pod naslovom „Prihvaćanje i upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao odrednice uspješnosti interne revizije“ u kategoriji najboljeg doktorskog rada iz područja računovodstva, revizije i financija u 2022. godini.
Sve razine studija završene s najvećom pohvalom (lat. Summa Cum Laude).
Stipendija Sveučilišta u Zagrebu kategorije A za izvrsnost - akademska godina 2014./2015. (diplomski sveučilišni studij).
Državna stipendija kategorije A za osobito nadarene redovite studente - od akademske godine 2010./2011. do akademske godine 2013./2014. (preddiplomski sveučilišni studij).
Priznanje za osvojeno 1. mjesto na 11. Državnom natjecanju učenika/učenica iz Obrazovnog sektora ekonomija, trgovina i poslovna administracija u natjecateljskoj disciplini Mladi poduzetnik (ožujak 2010. godine).


PROJEKTI

2018. - 2019.: Suradnica na znanstvenom projektu pod nazivom „Postojeće stanje i perspektive primjene fer vrijednosti u financijskom izvještavanju malih poduzeća“ (kratkoročna potpora za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu u 2018. i 2019. godini, voditeljica projekta: doc. dr. sc. Nikolina Dečman).


ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA

Listopad 2022. - danas: članica Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Listopad 2022. - danas: članica Udruge računovođa i financijskih djelatnika Karlovac


FUNKCIJE U KARIJERI

Listopad 2022. - danas: članica Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Rujan 2020. - listopad 2022.: web administratorica internetske stranice Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


NASTAVNI RAD

Glavna područja nastavnog rada
Računovodstvo I - integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Ekonomija i Poslovna ekonomija
Računovodstvo II - integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija
Interna revizija - integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija
Interna kontrola i revizija - prijediplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo i financije
Računovodstvo u trgovini - specijalistički diplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija
Interne računovodstvene kontrole - specijalistički diplomski stručni studij Poslovna ekonomija, smjer Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija


ISTRAŽIVAČKI RAD

Glavna područja interesa
računovodstvo, interna revizija, interne kontrole, sustav interne kontrole, usvajanje tehnologija u računovodstvu i internoj reviziji