Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo I

Preddiplomski sveučilišni studij
Računovodstvo
Analiza financijskih izvještaja

Diplomski sveučilišni studij
Međunarodno računovodstvo
Državna revizija

Preddiplomski stručni studij
Osnove računovodstva