Izv. prof. dr. sc. Ana Ježovita

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Ana Ježovita
Ime i prezime
Ana Ježovita
Kabinet
309
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 16:00 - 18:00
  • Konzultacije se održavaju u kabinetu, a moguće ih je održati i putem aplikacije Google Meet uz prethodni dogovor elektroničkom poštom.
Biografija
Ime i prezime: Ana Ježovita
Sadašnje zvanje:  Izvanredna profesorica
Katedra: Katedra za računovodstvo 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Adresa: Trg J.F.Kennedyja  6, HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 238 32 36
Fax: +385 (0)1 233 56 33 
Website: www.efzg.hr/ajezovita
 

CV (hrvatski)
CV (engleski)
 


OBRAZOVANJE: 

2010.-2015.: Ekonomski fakultet Zagreb – poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije (tema doktorskog rada: Oblikovanje modela za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća na temelju financijskih izvještaja)
2006.-2010.: Ekonomski fakultet Zagreb – dodiplomski studij poslovne ekonomije, smjer: Računovodstvo
2004.-2006.: Ekonomski fakultet Zagreb – stručni studij poslovne ekonomije, smjer: Računovodstvo i financije
2000.-2004.: Treća ekonomska škola Zagreb


ZAPOSLENJE: 

09/2021.-...: Izvanredna profesorica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6
06/2016.-09/2021.: Docentica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6

03/2015.-06/2016.: Poslijedoktorandica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6
12/2011.-02/2015.: Asistentica na Katedri za računovodstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6 
05/2010.-12/2011.: Konzultantica, Mreža znanja d.o.o., Zagreb, Gundulićeva 45


NASTAVNI RAD: 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:
- Računovodstvo IISTRAŽIVAČKI RAD: 

Glavna područja interesa:
- računovodstvo
- analiza financijskih izvještaja 
- revizija financijskih izvještaja
- interna revizija.