Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Međunarodno računovodstvo
Državna revizija
Analiza financijskih izvještaja

Preddiplomski sveučilišni studij
Računovodstvo I
Analiza financijskih izvještaja

Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku „Bachelor Degree in Business“ (BDiB)
Analysis of financial statements

Diplomski sveučilišni studij
Međunarodno računovodstvo
Državna revizija

Preddiplomski stručni studij
Osnove računovodstva
Računovodstveno izvješćivanje
 
Poslijediplomski specijalistički studij
Računovodstveni sustav u RH i EU
Financijsko izvještavanje
Revizija javnog sektora