Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
- Računovodstvo I
- Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
- Računovodstveni informacijski sustavi

Preddiplomski stručni studij
- Računovodstveno izvješćivanje