Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo I
Analiza financijskih izvještaja
Interna revizija

Preddiplomski sveučilišni studij
Računovodstvo
Analiza financijskih izvještaja

Diplomski sveučilišni studij
Interna revizija

Preddiplomski stručni studij
Knjigovodstvo s obračunom proizvodnje
Interna kontrola i revizija
 
Poslijediplomski specijalistički studij
SPDS Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
Revizija financijskih izvještaja
Revizija javnog sektora
Kodeksi profesionalne etike računovođa i revizora
Osnove računovodstva za poslovno upravljanje
SPDS Računovodstvo i porezi
Računovodstveni sustav u RH i EU
Porezni sustav u RH
Obračun i prijava poreza
Metode obračuna troškova
SPDS Upravljačko računovodstvo i interna revizija
Interna revizija i kontrola
Metode obračuna troškova
Revizija javnog sektora
Korporativna kontrola
Kodeksi profesionalne etike računovođa i revizora
MBA Poslovno upravljanje
Računovodstvo za poslovno upravljanje
SPDS Informatički menadžment
Menadžersko računovodstvo
SPDS Strategija i korporativno upravljanje
Interna kontrola i revizija
Računovodstvo za poslovno upravljanje
SPDS Strateško poduzetništvo
Poduzetničko računovodstvo