Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Računovodstvo
Financijsko izvještavanje
Interna kontrola
Interna revizija
Revizija