Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo I

Preddiplomski sveučilišni studij
Analiza financijskih izvještaja
 
Diplomski sveučilišni studij
Računovodstveni informacijski sustavi
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
 
Preddiplomski stručni studij
Računovodstveno izvješćivanje
 
Poslijediplomski specijalistički studij
Računovodstveni sustav u RH i EU
Financijsko izvještavanje           
Informacijske tehnologije u računovodstvu
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Računovodstvene politike i poslovno upravljanje