Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo I

Preddiplomski sveučilišni studij
Analiza financijskih izvještaja

Diplomski sveučilišni studij
Revizija

Preddiplomski stručni studij
Uvod u analizu financijskih izvještaja
 
Specijalistički diplomski stručni studij
Uvod u reviziju

Predavanje 2
Predavanje 3
Vježbe 1