Ekonomski fakultet - Zagreb

Konzultacije

Ljetni semestar 2021./2022.   


Konzultacije Ankica Švob

asvob1@net.efzg.hr

konzultacije u ljetnom semestru 2021./2022.:putem maila ili u kabinetu 8 uz prethodnu najavu
Kodovi za ulaz u classroom objavljeni su pod "Obavijesti studentima"


Demonstrator: Marija Anđela Drakulić

mdrakuli1@net.efzg.hr 

konzultacije 2021./2022.: putem maila i meeta