Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Statistika

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NASTAVE IZ KOLEGIJA STATISTIKA - OBAVEZNI KOLEGIJ INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, 1. GODINA
 
U ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk održava nastavu iz kolegija Statistika prema sljedećem rasporedu:
 
Grupa studenata Dan Termin Dvorana Vrsta nastave Ispitivač
1_9_SOF-TOL utorak 09 - 12 23 predavanje izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk
1_9_1_SOF-ŠKA četvrtak 10 - 13 20 seminar izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk
1_9_2_ŠKE-TOL  ponedjeljak 14 - 17 17  seminar izv. prof. dr. sc. Berislav Žmuk
 
NAPOMENA: Mole se studenti da se pridržavaju utvrđenog rasporeda.

Nastavni materijali i dodatne obavijesti nalaze se na Google Classroom-u.
Pristupne kodove je moguće dobiti na nastavi ili na konzultacijama.