Prof. dr. sc. Nataša Erjavec

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Nataša Erjavec
Ime i prezime
Nataša Erjavec
Kabinet
B-501
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 11:00 - 13:00
Biografija
Ime i prezime: Nataša Erjavec
Sadašnje zvanje: redoviti profesor
Akademski stupanj: doktor znanosti
Katedra: Statistika
Zaposlenje: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6, HR-10000 Zagreb, Croatia,
Telefon: +385-1-2383-360
Fax: +385-1-2335-633
e-mail: nerjavec@efzg.hr

OBRAZOVANJE:

1997.  Doktorat znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
            Tema disertacije: "Netipične vrijednosti u ekonomskoj vremenskoj seriji" (mentor: prof.dr. I. Šošić)
1990.  Magistar prirodnih znanosti iz područja matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
            Tema rada: "Generalizirana Itova formula" (mentor: prof.dr. N.Sarapa)
1985.  Diplomirani inženjer matematike,smjer matematička informatika i statistika, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
            Tema rada: "Jaki zakoni velikih brojeva" (mentor: prof.dr. N.Sarapa)

IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

2014. -             Redoviti profesor u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, polje: ekonomija, grana: kvantitativna ekonomija
2009. - 2014.  Redovni profesor u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, grana kvantitativna ekonomija
2004. - 2009.   Izvanredni profesor iz predmeta Statistika i Ekonometrija
2000. - 2004.  Docent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, predmet Statistika
1990. - 2000. Znanstveni asistent za znanstveno područje matematika

ZAPOSLENJA 

1988. –           Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
1985. – 1988.  Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

MEĐUNARODNA SURADNJA I SPECIJALIZACIJA 

2005. Visiting Junior Fellowship, LSE, London, England (područje: Statistička analiza financijskih podataka - Metodologija i primjene)
2004. Visiting Junior Fellowship, LSE, London, England (područje: Analiza vremenskih serija - Metodologija i primjene)
2003. Visiting Junior Fellowship, LSE, London, England (područje: Ekonometrija - Metodologija i primjene)


ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA:

International Association of Survey Statisticians (IASS)
Society for the Study of Emerging Markets
Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI) 
EBES (Eurasian Business and Economics Society)
Hrvatsko statističko društvo
PROJEKTI: 

2015. - Suradnik na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti u zemljama Europske Unije“ (voditelj: prof. dr. sc. Boris Cota, br. projekta IP-09-2014-5476)

2014. - Suradnik na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost: Uloga ekonomskog raspoloženja u objašnjavanju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene (voditelj: prof dr. sc. Mirjana Čižmešija, br. projekta 3858)

2006. – 2013. Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: ''Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa'' (voditelj: prof. dr. sc. A. Stojanović, br. projekta: 064-0000000-1438)

2006. – 2010. Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: ''Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost financijskih tržišta'' (voditelj: prof. dr. sc. B. Cota, br. projekta: 067-0671447-2570)

2005.- 2006. Voditelj i glavni istraživač internog znanstvenog projekta Ekonomskog fakulteta – Zagreb: "Volatilnost financijskih tržišta i makroekonomska politika u Hrvatskoj"

2003. – 2007. Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske "Primijenjena makroekonometrija u Hrvatskoj: VAR pristup” (voditelj: prof. dr. sc. B. Cota, br. projekta: 0067031)

1991. - 1996. Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske "Kvantitativne metode u ekonomskoj teoriji i praksi” (voditelj: prof. dr. sc. T. Vujković, br. Projekta: 5-02-263).

OSTALE AKTIVNOSTI:

Član uredništva časopisa “Acta Turistica”
Recenzent projekata Ministarstva znanosti i tehnologije RH, sveučilišnih udžbenika, radova u znanstvenim časopisima i međunarodnm konferencijama
Suradnja s LSE (The Centre for the Study of Global Governance -London), HNB, DZS, Sveučilišnim računskim centrom, Ekonomskim institutom
Pozvani predavač: Kineziološki fakultet, Zagreb (doktorski studij), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb (poslijediplomski studij), Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku (Matematički kolokvij), HNB (Ekonometrija)

PODRUČJE INTERESA:

ekonometrijski modeli, analiza vremenskih nizova, kvantitativne metode u financijama