Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Analiza vremenskih nizova i prognoziranje
Modeliranje financijskih serija
Poslovna statistika
Statistika

Preddiplomski stručni studij 
Uvod u gospodarsku statistiku

Poslijediplomski specijalistički studij Financijske institucije i tržišta​
Kvantitativne metode u financijama

Poslijediplomski specijalistički studij Međunarodna ekonomija i financije​
Kvantitativne metode u ekonomskoj analizi

Poslijediplomski specijalistički studij Operacijska istraživanja i optimizacija​
Primijenjena ekonometrija

Poslijediplomski specijalistički studij Osiguranje i reosiguranje​
Kvantitativne metode i modeli procjene i vrednovanje rizika

Poslijediplomski specijalistički studij Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje 
Ekonometrijske metode i modeli
Metode analize vremenskih serija i prognoziranje
Modeli i metode analize financijskih serija

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz Ekonomije i Poslovne ekonomije 
Osnove ekonometrije