Statistika

Katedra za statistiku - 2017. godina
 
U području ekonomije i poslovne ekonomije statističke su metode temeljne analitičke metode. Statistički podaci o gospodarskim kretanjima, statistički pokazatelji i modeli pružaju obavijesti za praćenje gospodarskih kretanja, provođenje gospodarske politike, poslovno odlučivanje i predviđanje.

Znanstveno polje statistike obuhvaća teoriju, metode te njihovu primjenu. U sklopu studija ekonomije i poslovne ekonomije proučavaju se izabrane metode koje se primjenjuju u ekonomskoj analizi. Stoga su i sadržaji statističkih kolegija Katedre za statistiku metodološki i prilagođeni potrebama sveučilišnih studija ekonomije i poslovne ekonomije, te poslijediplomskih i stručnih studija.

Temeljni je predmet Statistika, koja se izvodi i na engleskom jeziku kao predmet Statistics for Business and Economics. Predmet je obvezatan za sve studente prve godine Integriranih prijediplomskih i diplomskih  sveučilišnih studija Ekonomije i Poslovne ekonomije. 

Predmet Poslovna statistika obvezatan je za studente treće godine Integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija  Poslovne ekonomije, a izvodi se i na engleskom jeziku kao Business Statistics

Predmet Metode primijenjene matematičke i statističke analize izvodi se kao obvezatni predmet na Integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomije na petoj godini studija i na Diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomije na prvoj godini. 

Predmet Uvod u gospodarsku statistiku obvezatan je za studente Prijediplomskog stručnog studija (na svim smjerovima).

Izborni predmeti zastupljeni u nastavi na Integriranim prijediplomskim  i diplomskim sveučilišnim studijima su:
 • Analiza vremenskih nizova i prognoziranje,
 • Metode multivarijatne analize,
 • Nacionalni računi,
 • Poslovna prognostika,
 • Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu,
 • Statističke metode za ekonomske analize i
 • Statističke metode za poslovno upravljanje

Izborni predmeti Katedre koji se izvode na Prijediplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije su:
 • Analiza vremenskih serija i prognoziranje,
 • Nacionalni računi,
 • Poslovna prognostika,
 • Statističke metode za ekonomske analize i
 • Statističke metode za poslovno upravljanje.

Za Diplomske sveučilišne studije Ekonomije i Poslovne ekonomije, članovi Katedre izvode slijedeće predmete:
 • Modeliranje financijskih serija,
 • Metode multivarijatne analize,
 • Metode primijenjene matematičke i statističke analize,
 • Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu te
 • Statistički modeli odlučivanja.

Za prijediplomski sveučilišni BDIB program članovi Katedre izvode slijedeće predmete:
 • Statistics for Business and Economics,
 • Business Statistics i
 • Business Forecasting.

Članovi Katedre pružaju studentima metodološka znanja iz statistike potrebna za analizu gospodarskih i poslovnih podataka, za provođenje praktičnih statističkih istraživanja i analiza u poduzećima, financijskim institucijama, javnoj administraciji, odnosno državnoj statistici te ih uče pravilno tumačiti i prezentirati rezultate statističkih analiza. Time pridonose obrazovanju visokokvalificiranih stručnjaka koji će uspješno odgovoriti na suvremene poslovne i društvene izazove. U izvođenju nastave važnu ulogu ima programska potpora (SAS, STATISTICA, E-VIEWS i ostala programska potpora slobodnog dohvata).

Osim u nastavi, članovi Katedre za statistiku postižu zapažene rezultate u znanstveno-istraživačkom radu, a rezultate istraživanja iznose na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, te objavljuju u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Voditelji su i suradnici  znanstveno-istraživačkih  projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Hrvatske zaklade za znanost te brojnih drugih projekata.

Na Katedri je pokrenut specijalistički poslijediplomski studij "Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje". Nastavni planovi većeg broja poslijediplomskih  (doktorskih) studija uključuju statističke discipline koje izvode nastavnici ove Katedre.