Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

PODRUČJE INTERESA:

ekonometrijski modeli, analiza vremenskih nizova, kvantitativne metode u financijama