Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Ekonometrijske metode i modeli, financijski vremenski nizovi i volatilnost,
univarijatni i multivarijatni GARCH modeli, stohastički procesi, visoko-frekventni podaci i neuronske mreže.