Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Demonstratori

Akademska godina 2021./2022.
 • Klara Čelan
 • Jakov Čorak
 • Marija Duspara
 • Nika Filipović
 • Igor Fresl
 • Eleonora Galinec
 • Paola Jović 
 • Lana Lendić
 • Marijan Mandić
 • Dino Omerović
 • Katarina Šegota 
 • Lana Turković


Akademska godina 2020./2021.
 • Vlatka Božić
 • Davor Cota
 • Klara Čelan
 • Marija Duspara
 • Igor Fresl
 • Ivana Kordek
 • Karlo Krstanović
 • Lana Lendić
 • Marijan Mandić
 • Tea Marković
 • Dino Omerović
 • Katarina Šegota
 • Lana Turković


Akademska godina 2019./2020.
 • Vlatka Božić
 • Davor Cota
 • Nataša Cvijić
 • Daniela Černetić
 • Marija Duspara
 • Igor Fresl
 • Marta Klasnić
 • Ivana Kordek
 • Barbara Krizel
 • Karlo Krstanović
 • Lana Lendić
 • Marijan Mandić
 • Tea Marković
 • Dino Omerović
 • Lea Rodić
 • Katarina Šegota 
 • Mirko Tukša
 • Lana Turković


Akademska godina 2018./2019.
 • Frane Banić
 • Vlatka Božić
 • Davor Cota
 • Daniela Černetić
 • Josipa Filić
 • Igor Fresl
 • Ivana Hapač
 • Filip Ivanac
 • Monika Katana
 • Andrea Knežević
 • Ivana Kordek
 • Matej Kovač
 • Barbara Krizel
 • Lana Lendić
 • Luka Lišanin
 • Marijan Mandić
 • Dino Omerović
 • Lea Rodić


Akademska godina 2017./2018.
 • Vlatka Božić
 • Davor Cota
 • Daniela Černetić
 • Josipa Filić
 • Igor Fresl
 • Ivana Hapač
 • Mihaela Jelić
 • Matej Kovač
 • Barbara Krizel
 • Zrinka Orlović
 • Lea Rodić
 • Dino Udorović