Tomislav Korotaj, mag. oec.

Povratak na katedru
Tomislav Korotaj, mag. oec.
Ime i prezime
Tomislav Korotaj
Kabinet
B-206
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 10:00 - 12:00
  • Utorak: 12:00 - 14:00
Biografija
Europass_CV (HRV)