Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Kvantitativne metode za poslovno upravljanje
Poslovna prognostika
Poslovna statistika
Statističke metode za poslovno upravljanje
Statistički modeli odlučivanja
Statistika
Statistika (Dubrovnik)

Preddiplomski stručni studij 
Uvod u gospodarsku statistiku

Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
Kvantitativne metode u računovodstvu

Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment prodaje
Prodajno prognoziranje

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje-MBA
Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju

Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo i porezi
Kvantitativne metode u računovodstvu

Poslijediplomski specijalistički studij Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
Metode poslovne statistike

Poslijediplomski specijalistički studij Upravljačko računovodstvo i interna revizija
Kvantitativne metode u računovodstvu