Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Statistika (Dubrovnik)

PREDAVANJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017_2018.


0. Uvodno predavanje 
1. Uvod. Kvalitativni nizovi
2. Numerički nizovi
3. Potpune srednje vrijednosti
4. Položajne srednje vrijednosti
5. Mjere disperzije
6. Mjere asimetrije i mjera zaobljenosti

DODATNI ZADATCI ZA VJEŽBU ZA PRVI KOLOKVIJ

7. Regresija i korelacija
     Zadatci za vježbu - regresija i korelacija
    PREGLED FORMULA IZ REGRESIJE I KORELACIJE 

8. Osnovna analiza vremenskih nizova
     Zadatci za vježbu - osnovna analiza vremenskih nizova