Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Poslovna statistika
Statistika
Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu

Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku (BDiB)
Business Statistics
Statistics for Business and Economics